skip to Main Content

Вперше в Україні екологічну сертифікацію пройшли порошкові фарби ТМ Lacover

ТОВ «Лаковер» має сертифікат UA.08.002.487 на 14 найменувань порошкових фарб на основі епоксидних-поліефірних смол і поліефірних смол.

Оцінювання здійснювалося за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 адаптований до вимог:

  1. Директиви Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2004/42 / CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках і засобах для обробки автомобілів;
  2. Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  3. Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковки речовин і сумішей.

Вимоги цього стандарту гармонізовані з екологічним критеріям на лакофарбові матеріали програм екологічного маркування (I тип відповідності зі стандартом ISO 14024) ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (Ecolabel Nordic Swan), Німеччини (Blue Angel), США (Green Seal), Австралії (GECA).

Найбільш важливі екологічні аспекти життєвого циклу лакофарбових матеріалів пов’язані з їх складовими. Тому в першу чергу стандарт спрямований на обмеження вмісту небезпечних речовин в лакофарбових матеріалах і поліпшення якості та терміну служби лакофарбового покриття.

Також вимоги екологічних критеріїв передбачають оцінки таких аспектів як:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зниження екологічних впливів в процесі виробництва;
  • зменшення відходів виробництва і споживання.

Всі складові застосовуються для виробництва порошкових фарб на основі епоксидних – поліефірних і поліефірних смол ТМ Lacover класифіковані згідно з європейськими стандартами як небезпечні. На виробництві впроваджено системний контроль безпеки і якості готової продукції.

За результатами оцінки встановлено, що порошкові фарби на основі епоксидних – поліефірних і поліефірних смол не містять важких металів, летючих органічних сполук формальдегіду і його похідних, озоноруйнуючих речовин.

ecolabel lacover

Back To Top